'The New Block' (voorheen Circulab)


De aankomende jaren zal er een enorme versnelling met betrekking tot circulair bouwen plaatsvinden.
De missie van 'The New Block' (voorheen Circulab) is om initiatieven op het gebied van circulair ontwerpen en bouwen te verbinden in een platform en vooruit te helpen en daarmee het ‘nieuwe normaal’ op het gebied van de gebouwde omgeving vorm te geven. 
The New Block brengt daarmee de nichemarkt van circulair ontwerpen en bouwen naar de reguliere spelers. De voormalige bunker SFS aan de Glaslaan/ Kastanjelaan wordt, om deze rol te kunnen vervullen, de komende maanden (vanzelfsprekend circulair) getransformeerd tot een levendige plek waar kennis over circulair ontwerpen en bouwen een plek krijgt.
Met The New Block willen we koploper zijn en blijven in de opgave die de Transitieagenda Bouw en de Bouwagenda zo duidelijk laten zien, daarom moeten we starten met een torenhoog ambitieniveau. Alleen dan kunnen we in gezamenlijkheid leren van dit living lab (educate), de ‘next level’ veroorzaken (communicate) en de ‘verschilmakers’ (accelerate) zijn. 

Een deel van het gebouw blijft staan, een deel maakt plaats voor 20 circulaire sociale huurwoningen van Inbo/ Woonbedrijf, onder de titel Glaskring. De projecten The New Block en Glaskring zijn fysiek en inhoudelijk sterk met elkaar verbonden.

Met The New Block maken we de cirkel rond, verbinden we professionele partners (ondernemers, ontwerpers, overheid en financiële sector) en bieden we een waardevol netwerk, expertise en een voedingsbodem voor middelen en kapitaal. We organiseren experimenten, evenementen en werkruimten, exposities en labs in een community of practice en voeren versnellingsprogramma’s uit. 

Partners en aanjagers: Park Strijp Beheer, Gemeente Eindhoven, Volker Wessels, Stam en de Koning, De Conceptenbouwers, Yellow Sunshine, Plug-in-City, bygg architecture, Woonbedrijf, Inbo, BNA
BURO KADE

Meer informatie over het project: https://www.burokade.nl/projecten/the-new-block-strijps/