Visie Visie Buro Kade
Visie

Visie


Stadmaken

Stadmaken gaat volgens ons niet alleen over het vormgeven van de openbare ruimte, maar vooral over het ontwerpen met culturele waardes, sociale structuren en economische bedrijvigheid. Wij zien de stad* als een altijd bewegend en veranderend systeem dat nooit af is. Wij geloven dat het kleine alledaagse gebruik van de stad grote invloed heeft op de kwaliteit van de leefomgeving, net als dat de gebouwde omgeving grote invloed heeft op het gebruik hiervan. Daarnaast bestaade de economie van de traditionele spelers; van grootschalig planningsdenkers, van gevestigde projectonwikkelaars en de regelgevende overheid. 

Wij verbinden altijd de sociale en fysieke leefomgeving met deze systeemwereld, het 'kleine' met het 'grote'.

In onze aanpak tellen ook de ambachtelijkheid en het vakmanschap van de architect weer mee. We halen als ontwerpers veel voldoening uit het ontwerpen aan en het realiseren van een leefomgeving die ertoe doet, waarbij de menselijk maat weer centraal staat en de immateriële waardes van de gebouwde omgeving steeds belangrijker worden. We stellen onszelf en onze opdrachtgevers voordurend de vraag: voor wie én waarom bouwen we nu eigenlijk? Op welke manieren gaat dat de wijze van samenleven wat opleveren en op welke wijze kunnen we dit duurzaam realiseren?

Wij zijn stadmakers in een nieuwe economie; een economie van eigen initiatief, van delen, van data, van "materialbased designs" en van het toevoegen van, zowel economische als sociale waarde.


* De 'stad' is voor ons een verzamelbegrip voor de gebouwde en vormgegeven leefomgeving zoals straten, wijken, dorpen, steden, regio's etc.