Buro Kade Over Buro Kade
Buro Kade

Buro Kade


Nieuwe Stadmakers
Architecten en stadmakers
Architectuur gaat over meer dan het vormgeven van de gebouwde omgeving. Architectuur is stadmaken; ontwerpen met culturele waardes, sociale structuren en bedrijvigheid. 
Wij zien de stad als een altijd bewegend en veranderend en dus circulair systeem. Het alledaagse gebruik van de stad heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, net als dat de ontworpen gebouwde omgeving grote invloed heeft op het gebruik ervan.

Het vakmanschap van de architect als stadmaker maakt deel uit van onze holistische benadering. We halen als ontwerpers veel voldoening uit het ontwerpen en het realiseren van een leefomgeving waarbij de menselijk maat centraal staat en de immateriële waardes van de gebouwde omgeving steeds belangrijker worden. We stellen onszelf en onze opdrachtgevers voortdurend de vraag: voor wie én waarom bouwen we nu eigenlijk? Op welke manieren gaat dat de wijze van samenleven wat opleveren en op welke wijze kunnen we dit duurzaam realiseren?

Architects and city-makers
Architecture is more than designing the built environment. Architecture is ‘making-the-city’; designing with cultural values, social structures and economic activities.
We look at the city as an ever moving and changing circular system. Everyday use of the city has a major impact on the quality of the living environment, just as the designed built environment has a major impact on its use.

The craftsmanship of the architect as city-maker is included in our holistic approach. As designers, we derive great satisfaction from designing and realizing a living environment in which the human perspective is central, and the intangible values of the built environment are becoming increasingly important. We constantly ask ourselves and our clients: for whom and why do we actually build? In what ways will this lead to a way of living together and how can we achieve this in a sustainable manner?

We stellen ons enthousiast team graag aan u voor.

Wist u trouwens dat wij met het team gehuisvest zijn in de circulaire hotspot de Mengfabriek? Onze eigen kantoorvloer is daarbij 100% geoogst tot stand gekomen in samenwerking met het Urban Mining Collective. Waarom? Gewoon...om aan te tonen dat het wel kan.

Kom snel eens langs om kennis te maken.
Michael Bol
Michael Bol
Michael Bol
Architect - Stadmaker - Concepting
Directeur
Gijs Hoeijmans
Gijs Hoeijmans
Gijs Hoeijmans
Architect - Stadmaker - Management
Directeur
Ivo van den Thillart
Ivo van den Thillart
Ivo van den Thillart
Architect - Stadmaker - Interieur
Directeur
Kirsti Pol
Kirsti Pol
Kirsti Pol
Strategy & Business Development
Concepting
Rick de Kort
Rick de Kort
Rick de Kort
BIM Modelleur
Projectleider
Negar Najafi
Negar Najafi
Negar Najafi
BIM Modelleur
Technisch Ontwerper
Tom Pittens
Tom Pittens
Tom Pittens
BIM Modelleur
Assistent architect
Hein Molenaar
Hein Molenaar
Hein Molenaar
Architect
Architect
Mettsje de Boer
Mettsje de Boer
Mettsje de Boer
Assistent Ontwerper
Duurzaamheid
Marijke Jans
Marijke Jans
Marijke Jans
Interieurarchitect
Designer
Tyn Bouwens
Tyn Bouwens
Tyn Bouwens
Junior BIM Modelleur
Technisch Tekenaar
Tiny van Menzel
Tiny van Menzel
Tiny van Menzel
BIM Manager
Directeur BIMWYSE
Luuk Verhagen
Luuk Verhagen
Luuk Verhagen
Projectarchitect
Architect
Eros Cesarini
Eros Cesarini
Eros Cesarini
BIM Modelleur
Duurzaamheid - circulair - biobased
Willem Bogaerts
Willem Bogaerts
Willem Bogaerts
Directievoering
Bestekschrijver/ Opzichter
Jonathan Lucana Valdez
Jonathan Lucana Valdez
Jonathan Lucana Valdez
BIM Modelleur
Technisch Ontwerper
Kamiel Hamers
Kamiel Hamers
Kamiel Hamers
Projectarchitect
Architect
Bart Thal
Bart Thal
Bart Thal
BIM Modelleur
Projectleider
Thomas Vuurmans
Thomas Vuurmans
Thomas Vuurmans
BIM Modelleur
Technisch tekenaar
Wouter Huynen
Wouter Huynen
Wouter Huynen
BIM Modelleur
Technisch tekenaar