Stedenbouwkundige plannen


Diverse ruimtelijke studies van initiatief tot uitvoering
Stedenbouw en Architectuur gaan over meer dan het vormgeven van de gebouwde omgeving. Dit is stadmaken; ontwerpen met culturele waardes, sociale structuren en bedrijvigheid. 
Wij zien de stad als een altijd bewegend en veranderend en dus circulair systeem. Het alledaagse gebruik van de stad heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, net als dat de ontworpen gebouwde omgeving grote invloed heeft op het gebruik ervan.

Het vakmanschap van de ontwerper maakt deel uit van onze holistische benadering. We halen als ontwerpers veel voldoening uit het ontwerpen en het realiseren van een leefomgeving waarbij de menselijk maat centraal staat en de immateriële waardes van de gebouwde omgeving steeds belangrijker worden. We stellen onszelf en onze opdrachtgevers voortdurend de vraag: voor wie én waarom bouwen we nu eigenlijk? Op welke manieren gaat dat de wijze van samenleven wat opleveren en op welke wijze kunnen we dit duurzaam realiseren?

Om een overzicht in te zien van onze stedenbouwkundige analyses, visies en plannen, klik hier.