Buro Kade 5 Jaar!
NIEUWS: Buro Kade 5 Jaar!!
02
Circulaire nieuwbouw Weener XL Project Circulaire nieuwbouw Weener XL
Circulaire nieuwbouw Weener XL

Weener XL

Onder de houten parasol is de hele oranisatie gearrangeerd als een landschap. Alle onderdelen van het multidiciplinaire diensverleningssconcept zijn in hetzelfde modulaire bouwsteen gehuisvest. Modulair, overzichtelijk en eenvoudig.  De houten constructie vormt een toekomstbestendig skelet van 7,5 x 7,5 meter.
WeenerXL is een inspirerende werklocatie met vaste en flexibele werkplekken, buitenruimten, ontvangstruimten, overlegplekken, Ontmoetingsruimten. Zo heeft hetzelfde gebouw toch oneindig veel gezichten, door het verschil aan mogelijke combinaties. Weener XL ontvangt zo’n 17.000 inwoners per jaar. Zij komen bij Weener om te werken, een uitkering aan te vragen of voor begeleiding richting werk. De menselijke maat van de constructie elementen en de zachte uitstraling van de toegepaste materialen zorgen voor de ervaring van een prettige en persoonlijke sfeer in een gebouw dat niettemin onderdak biedt aan 1.000 werknemers.

Het gebouw is ontworpen als een paviljoen. Het is open, ruimtelijk en luchtig. Daar waar mogelijk moet zichtbaar zijn wat er in de ruimten gebeurt. Het paviljoen is uitnodigend, gastvrij. Het hebben van contact in een werksetting laat een positieve indruk achter, wat essentieel is om mensen te motiveren aan het werk te gaan. De modulaire opzet van houten modules geeft het paviljoen een vriendelijke, rustige en representatieve uitstraling. Een robuuste identiteit past bij de productie- en werkruimten en de vergroening die door het gebouw is getrokken. Het verbeeldt de wens om een transparante organisatie en gastvrij te willen zijn. Door het gebruik van aardse en duurzame materialen krijgt het een kloeke warme uitstraling.

Weener XL past houtbouw toe in een categorie die voorheen vooral voorbehouden was aan staalbouw.:  bedrijfshallen en bedrijfsgebouwen. Een categorie die veelvuldig in Nederland wordt gebouwd en daarmee een grote rol kan spelen in de houtbouwrevolutie.  Door een zeer eenvoudige modulaire constructie toe te passen en het ‘ruwbouw is afbouw’ principe door het hele gebouw te hanteren heeft het ontwerp de focus op alleen toepassen wat echt nodig is. en kan het concurreren met gangbare vormen van industriële bouw.

 

Buro Kade
Circulaire nieuwbouw Weener XL
Weener XL Vogelvlucht
NIEUWS: 'Pieter van Vollenhovenprijs voor ontmoetingscentrum DePetrus in Vught'
NIEUWS: 'Pieter van Vollenhovenprijs’ voor ontmoetingscentrum DePetrus in Vught
04
Vlek 21 Boschveld Project Vlek 21 Boschveld
Vlek 21 Boschveld
In het totale plangebied van Vlek 21 worden de komende jaren 152 sociale huurappartementen gesloopt en vervangen door circa 207 nieuwe sociale huur appartementen. In totaal gaat het om zeven "bakstenen" appartementgebouwen gelegen in/aan het park aan de Oude Vlijmenseweg. Het geheel zal een mix van 2- en 3-kamerappartementen zijn met oog voor fijn ambachtelijk detailwerk in de gevel, zoals veel voorkomt in de wijk.

De appartementen zijn zo gepositioneerd dat de achterliggende wijk en pleinen zich openbaren richting de Oude Vlijmenseweg en daardoor zorgen voor openheid en interactie met het park. Het groen openbaart zich naar de wijk.

De 1e fase van de herontwikkeling betreft de sloop en nieuwbouw van een tweetal appartementencomplexen in het gebied gelegen in het oostelijk deel van Vlek 21, tussen de Oude Vlijmenseweg, Copernicuslaan en Voltastraat.

 
Buro Kade
Vlek 21 Boschveld
Gevelopbouw met ambachtelijk metselwerk
Vlek 21 Boschveld
Gevelfragment met glazen geluidswering
05
DDW-Expo 'Het kan wel'! Project DDW-Expo 'Het kan wel'!
DDW-Expo 'Het kan wel'!
Het kan wel! Sociale huurwoningen, volledig gebouwd met natuurlijke bouwmaterialen!

Gezond, snel gebouwd, natuurinclusief, een negatieve CO2-footprint, een laag energieverbruik en passend in elk beeldkwaliteitsplan, met een ander businessmodel die uitgaat van grondstofwaarde, schadelastbeperking, waarde geven aan CO2 etc. Dat is Het Nieuwe Normaal!

Brabant Wonen en Buro Kade presenteren sociaal wonen en biobased bouwen volgens de principes van Het Nieuwe Normaal. Het ontwerp en bouw van de eerste 4 grondgebonden woningen worden met data gestuurd vanuit optimale en gedragen duurzaamheidsambities.

 
Buro Kade
DDW-Expo 'Het kan wel'!
De kurk-gevel voor het project Biobased Boschveld trok veel aandacht tijdens de DDW'23
NIEUWS: Weener XL gaat geschiedenis schrijven
NIEUWS: Weener XL gaat geschiedenis schrijven
07
Watersportpaviljoen Engelermeer Project Watersportpaviljoen Engelermeer
Watersportpaviljoen Engelermeer
Het nieuwe watersportpaviljoen voor Watersportvereniging Engelermeer is door de gemeenteraad van Gemeente 's-Hertogenbosch op 7 december unaniem goedgekeurd, met lof en complimenten voor het project.

Het watersportpaviljoen heeft dan ook een enorme circulaire en biobased ambitie. Deze ambitie geldt niet alleen voor het bouwwerk zelf, maar ook voor het bouwproces, het bouwmaterieel en het uiteindelijke onderhoud/beheer van het gebouw.

Er zal gewerkt worden met een gesloten grondbalans. De uitgegraven grond wordt hergebruikt als grondwal/ talud en daarmee worden vervoersbewegingen gereduceerd. Het talud wordt een beloopbaar groendak dat positief meewerkt in de biodiversiteit van de locatie. Het paviljoen is natuurlijk gasloos en losmaakbaar met zoveel mogelijk biobased materialen, CO2 neutraal/ -negatief en maken we gebruik van herbruikte materialen.
Het paviljoen zal duurzaam verwarmd worden. De staalconstructie zal niet worden gelast en het dak bestaat uit prefab elementen. Deze elementen blijven daardoor losmaakbaar. De dakbedekking is van Citumen (circulaire bitumen). Het isoleren van het paviljoen gebeurd door middel van houtvezelisolatie. Dit heeft eenzelfde isolerende werking als de traditionele materialen, maar is CO2-negatief.
De afwerking van het paviljoen gebeurd onder andere door biobased beplating. Het schilderwerk gebeurd door middel van Graphenstone Ecosphere verf. Dit is verf op basis van natuurlijke grondstoffen en neemt ook CO2 op. Het terras zal bestaan uit hergebruikte Stelconplaten.
 
Buro Kade
Watersportpaviljoen Engelermeer
Overzicht locatie Watersportpaviljoen Engelermeer
08
Biobased Boschveld Project Biobased Boschveld
Biobased Boschveld

Biobased Boschveld, duurzaam bouwen met plantaardig materiaal.

We ontwikkelen een duurzame, circulaire en biobased woning als alternatief voor een sociale rijwoning. Met dezelfde bouwkundige kwaliteit en uitstraling. Wonen zonder impact. Het doel van dit project is om sociale huurwoningen te ontwikkelen en te realiseren die CO2-negatief zijn. Vier grondgebonden sociale huurwoningen in 's-hertogenbosch worden daarom biobased gerealiseerd.  Hierbij kunnen de volgende (sub)doelen worden benoemd:

-           Gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen;
-           Circulair geconstrueerd en gebouwd;
-           Energieneutraal of zelfs leverend;
-           Minimale stikstof uitstoot;
-           Herkenbare en passende architectuur.
-           CO2 negatief.
-           Betaalbaar.


Daarnaast is het van belang dat dit wordt gezien als een project en niet als een eenmalig pilot. De doelstellingen moet behaald worden binnen het reguliere ontwikkel- en realisatietraject. Zodoende bereiken we sneller een “nieuw normaal”. De opgedane ervaringen en kennis moeten daarna (en het liefst gelijktijdig) een brede toepassing gaan vinden waardoor opschaling mogelijk is. Een secundaire doelstelling is dan ook het borgen van de continuïteit van dit thema.

Buro Kade
Biobased Boschveld
Biobased conceptwoning
Opening The New Block Strijp S
NIEUWS: opening The New Block Strijp S
#mengfabriek, #koudijs, #BNA, #circulair, #madaster
11
Productielokatie Ouddorp Project Productielokatie Ouddorp
Productielokatie Ouddorp
De productielokatie Ouddorp is prachtig gelegen in de Middel- en Oostduinen op het eiland Goeree-Overflakkee. Het kalkrijke duingebied van de kop van Goeree bestaat uit vier deelgebieden die onder andere de botanisch meest soortenrijke vroongronden in ons land, een vorm van het habitattype grijze duinen, herbergen. Met dit ontwerp willen we het gebouw op laten gaan in het duingebied, het ontwerp wil het gebouw zoveel mogelijk inpassen bij dit duinlandschap (Natura 2000), en tegelijkertijd een eenvoudig, functioneel gebouw creëren dat aansluit bij de vormgeving van het bestaande gebouw, de omwonenden en het wandelgebied. Aan het gebouw worden verschillende voorzieningen voor natuurinclusief bouwen toegepast. Door het landschap letterlijk door te laten lopen op het dak, gaat het gebouw naadloos op in het duingebied. De curve van het dak sluit aan bij de ronde daken van het bestaande gebouw. 
Buro Kade
Productielokatie Ouddorp
landschappelijke inpassing in de duinen
#mengfabriek, #koudijs, #monument
#mengfabriek, #koudijs, #monument, KLOOS