01
Circulaire nieuwbouw Weener XL Project Circulaire nieuwbouw Weener XL
Circulaire nieuwbouw Weener XL

Weener XL in ’s-Hertogenbosch wordt het meest duurzame werk-ontwikkelbedrijf van Nederland.

Het Bossche samenwerkingsverband van architecten Tarra, Buro Kade en MTD Landschapsarchitecten tekenen onder aanvoering van HEVO voor het ontwerp. Weener XL ondertekende vandaag (8 april 2020) het contract met hoofdaannemer Dura Vermeer Bouw Zuid. Daarmee is het Bossche samenwerkingsverband nog steviger geworden.

In de zomer van 2020 moet de bouw van start gaan. Eind 2021 kan Weener XL naar de nieuwbouw.

Artikelen in Brabants Dagblad:

Buro Kade
02
Nieuwbouw Hotel Van Der Valk Vught Project Nieuwbouw Hotel Van Der Valk Vught
Nieuwbouw Hotel Van Der Valk Vught
Hotel Van der Valk in Vught ging donderdagavond 12 december in gesprek met buurtbewoners over de nieuwbouw ambities voor de locatie aan de Bosscheweg als start van een omgevings-dialoog. Michael Bol presenteerde de ambitieuze plannen aan een 60-tal belangstellenden en belanghebbende omwonenden.

De nieuwe ambitie omvat meer dan alleen een hotelfunctie en geeft vorm aan een totaal concept met een mix van wonen, recreëren, business-centre, wellness, zwembad, natuur, hotel en zorgondersteuning (Van Der Valk Vitaal). Echt een vitale omgeving in de gemeente Vught. Het eerder geplande tankstation zal er niet komen en het parkeren en het veel besproken casino zijn vooral inpandig en onder de grond opgelost.

Persberichten:
Brabants Dagblad 17 december 2020: 
Skyline Vught gaat drastisch veranderen; Van der Valk heeft nieuwbouwplan van 47 miljoen
Brabants Dagblad 10 januari 2020: Argwaan bij omwonenden: past een groot hotel Van der Valk wel bij Vught?
Omroep Brabant 10 januari 2020: Van der Valk Vught wil uitbreiden met twee torenflats: buurt is er niet blij mee
Klaverblad 16 januari 2020: 'Deel raadsleden niet negatief over ambitieuze plannen Van Der Valk'
Brabants Dagblad 20 januari 2023: Van der Valk pakt groots uit in Vught: ‘Hier zijn de kinderen van Gerrit en Toos geboren!'
Wil je op de hoogte blijven en betrokken worden? Bekijk dan de website die is ingericht voor de participatiebijeenkomsten.
Buro Kade
03
Biobased Boschveld Project Biobased Boschveld
Biobased Boschveld

Biobased Boschveld, duurzaam bouwen met plantaardig materiaal.

We ontwikkelen een duurzame, circulaire en biobased woning als alternatief voor een sociale rijwoning. Met dezelfde bouwkundige kwaliteit en uitstraling. Wonen zonder impact. Het doel van dit project is om sociale huurwoningen te ontwikkelen en te realiseren die CO2-negatief zijn. Vier grondgebonden sociale huurwoningen in 's-hertogenbosch worden daarom biobased gerealiseerd.  Hierbij kunnen de volgende (sub)doelen worden benoemd:

-           Gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen;
-           Circulair geconstrueerd en gebouwd;
-           Energieneutraal of zelfs leverend;
-           Minimale stikstof uitstoot;
-           Herkenbare en passende architectuur.
-           CO2 negatief.
-           Betaalbaar.


Daarnaast is het van belang dat dit wordt gezien als een project en niet als een eenmalig pilot. De doelstellingen moet behaald worden binnen het reguliere ontwikkel- en realisatietraject. Zodoende bereiken we sneller een “nieuw normaal”. De opgedane ervaringen en kennis moeten daarna (en het liefst gelijktijdig) een brede toepassing gaan vinden waardoor opschaling mogelijk is. Een secundaire doelstelling is dan ook het borgen van de continuïteit van dit thema.

Buro Kade
Biobased Boschveld
Biobased conceptwoning
04
Watersportpaviljoen Engelermeer Project Watersportpaviljoen Engelermeer
Watersportpaviljoen Engelermeer
Het nieuwe watersportpaviljoen voor Watersportvereniging Engelermeer is door de gemeenteraad van Gemeente 's-Hertogenbosch op 7 december unaniem goedgekeurd, met lof en complimenten voor het project.

Het watersportpaviljoen heeft dan ook een enorme circulaire en biobased ambitie. Deze ambitie geldt niet alleen voor het bouwwerk zelf, maar ook voor het bouwproces, het bouwmaterieel en het uiteindelijke onderhoud/beheer van het gebouw.

Er zal gewerkt worden met een gesloten grondbalans. De uitgegraven grond wordt hergebruikt als grondwal/ talud en daarmee worden vervoersbewegingen gereduceerd. Het talud wordt een beloopbaar groendak dat positief meewerkt in de biodiversiteit van de locatie. Het paviljoen is natuurlijk gasloos en losmaakbaar met zoveel mogelijk biobased materialen, CO2 neutraal/ -negatief en maken we gebruik van herbruikte materialen.
Het paviljoen zal duurzaam verwarmd worden. De staalconstructie zal niet worden gelast en het dak bestaat uit prefab elementen. Deze elementen blijven daardoor losmaakbaar. De dakbedekking is van Citumen (circulaire bitumen). Het isoleren van het paviljoen gebeurd door middel van houtvezelisolatie. Dit heeft eenzelfde isolerende werking als de traditionele materialen, maar is CO2-negatief.
De afwerking van het paviljoen gebeurd onder andere door biobased beplating. Het schilderwerk gebeurd door middel van Graphenstone Ecosphere verf. Dit is verf op basis van natuurlijke grondstoffen en neemt ook CO2 op. Het terras zal bestaan uit hergebruikte Stelconplaten.
 
Buro Kade
Watersportpaviljoen Engelermeer
Overzicht locatie Watersportpaviljoen Engelermeer
05
Productielokatie Ouddorp Project Productielokatie Ouddorp
Productielokatie Ouddorp
De productielokatie Ouddorp is prachtig gelegen in de Middel- en Oostduinen op het eiland Goeree-Overflakkee. Het kalkrijke duingebied van de kop van Goeree bestaat uit vier deelgebieden die onder andere de botanisch meest soortenrijke vroongronden in ons land, een vorm van het habitattype grijze duinen, herbergen. Met dit ontwerp willen we het gebouw op laten gaan in het duingebied, het ontwerp wil het gebouw zoveel mogelijk inpassen bij dit duinlandschap (Natura 2000), en tegelijkertijd een eenvoudig, functioneel gebouw creëren dat aansluit bij de vormgeving van het bestaande gebouw, de omwonenden en het wandelgebied. Aan het gebouw worden verschillende voorzieningen voor natuurinclusief bouwen toegepast. Door het landschap letterlijk door te laten lopen op het dak, gaat het gebouw naadloos op in het duingebied. De curve van het dak sluit aan bij de ronde daken van het bestaande gebouw. 
Buro Kade
Productielokatie Ouddorp
landschappelijke inpassing in de duinen
NIEUWS: 'Pieter van Vollenhovenprijs voor ontmoetingscentrum DePetrus in Vught'
NIEUWS: 'Pieter van Vollenhovenprijs’ voor ontmoetingscentrum DePetrus in Vught
NIEUWS: Weener XL gaat geschiedenis schrijven
NIEUWS: Weener XL gaat geschiedenis schrijven
Opening The New Block Strijp S
NIEUWS: opening The New Block Strijp S
#mengfabriek, #koudijs, #BNA, #circulair, #madaster
#mengfabriek, #koudijs, #monument
#mengfabriek, #koudijs, #monument, KLOOS