Resultaten met #zorg


Fiep Westendorpplein met zorgplint
vogelvluchtperspectief
Eerste conceptschets zorgwijk Wijbosch - Laverhof
Buro Kade spreekt over bouwen voor mensen met dementie tijdens de Shanghai Design Week
Geschetse impressie van de centrale ontmoetingsruimte
Geschetse impressie van de centrale ontmoetingsruimte
Doorlopende plint met PG - woongroepen, woonkamers en eigen terras
Open hoeken geven zicht op het landgoed
Impossante villa langs de Utrechtse heuvelrug
Park loopt nu door tot tegen het gebouw
Veel aandacht voor ambachtelijk metselwerk
Open hoeken geven zicht op het landgoed
Doorlopende plint met PG - woongroepen, woonkamers en eigen terras
Start bouw Hoevense Veld Uden met Burgt Bouw
Impressie Hoevense Veld Uden.
Stedenbouwkundige opzet in samenwerking met gemeente, Nieuw Blauw en Woonlinie
Kleinschalig wonen St. Barbara Wijbosch
Kleinschalig wonen St. Barbara Wijbosch
Kleinschalig wonen St. Barbara Wijbosch
Kleinschalig wonen St. Barbara Wijbosch
Kleinschalig wonen St. Barbara Wijbosch
Kleinschalig wonen St. Barbara Wijbosch
Opening MFA en Zorgcentrum Laverhof
Terras richting park/meer
Situatieschets Het Rijtven met Het Gebint I en II
Keynote over 'Social Network Cities' - inclusief bouwen voor kwetsbare doelgroepen
Kleinschalig wonen in een 'wederopbouw'-architectuur zoals aanwezig in de omgeving
zorgappartementen Mariënhof Vught
Woning op alle verdiepingen direct grondgebonden ontsloten
Dagbesteding TweeVieren
Wonen op de eerste verdieping, ontsloten met brede loopbrug
Totaaloverzicht
Interieur Korvelse kerk Tilburg met muurschilderingen van Luc van Hoek en Kees Mandos
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
Keynote about 'Social Network Cities' - elderly care
Nieuwbouw verpleeghuis Cardia Den Haag
Plattegrond zorgelijk Hogeweyk
Gevel Mariënhof Vught
Luchtfoto met het dorp op locatie
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Geheel gerestaureerde kloostergangen
Dagbesteding TweeVieren
H. van der Geld, kruiswegstatie uit oude kerk (1891)
De bouw van
Het beekdal voor start bouw
Aankondiging in de straten van Shanghai
zorgappartementen Mariënhof Vught
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Geheel gerestaureerde kloostergangen
In samenwerking met Nieuw Blauw en de gemeente Zaltbommel is de stedenbouwkundige vlek Waluwe II verder ontwikkeld. Maar liefst 162 woonheden waaronder koop, huur, sociale huur en zorgwonen (PG).
#zaltbommel #zorg #JBZ #Woningbouw
Dagbesteding TweeVieren
Entree Hogewey. Altijd welkom.
Impressie Blok B
Uitvoering oktober 2022 door bouwbedrijf Drijvers
Buitenruimte voor bewoners
Het groen van het beekdal is voorzien van hoogteverschillen
Kirsti Pol - presenting the Creativity World Forum 2019 in Brabant.
Interieur verpleeghuis Cardia Den Haag
Impressie vanaf het meer
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Originele en gerestaureerde gymzaal
Dagbesteding TweeVieren
Wonen zoals gewend en gewoon
Impressie kleinschalige woonvoorziening
Uitvoering oktober 2022 door bouwbedrijf Drijvers
Op Het Rijtven wonen cliënten van alle leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.
Nieuwbouw verpleeghuis Cardia Den Haag
zorgappartementen Mariënhof Vught
Doorloop vanuit het park
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Dagbesteding TweeVieren
Terras op de eerste verdieping
Stedenbouwkundige opzet
Uitvoering oktober 2022 door bouwbedrijf Drijvers
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
De bijzondere dakrand zorgt voor beschutting en zonwering
De visie van verpleeghuis Hogewey gaat uit van het gewone leven in de maatschappij. In de maatschappij betekent wonen: het hebben van een eigen woonruimte en het voeren van een eigen huishouden. Mensen wonen met anderen die dezelfde ideeën, normen en waarden hebben over het leven. Daardoor wordt het huis waar men woont een thuis. De bewoner van De Hogeweyk heeft al een heel leven achter de rug, waarin hij1 het eigen leven vormgegeven heeft, waarin hij keuzes heeft gemaakt over hoe het dagelijkse leven in de eigen woning eruit heeft gezien. De bewoner heeft deel uitgemaakt van een huishouden, waarin de eigen normen bepaald zijn. Het feit dat de bewoner op bepaalde gebieden niet meer ‘normaal’ kan functioneren, door de handicap van de dementie, betekent niet dat de wensen over de inrichting van het dagelijkse leven en de omgeving niet meer zouden gelden. De ideeën die de bewoner heeft over het leven, over wonen, over normen en waarden, bepalen de “leefstijl”. Er zijn 7 leefstijlen in De Hogeweyk: stads, ambachtelijk, Indisch, huiselijk, Goois, cultureel en christelijk. In de woningen van De Hogeweyk wonen zes tot acht mensen met dezelfde leefstijl bij elkaar. De leefstijl is terug te vinden in de aankleding en inrichting van de woning, de omgangsvormen in de groep bewoners en medewerkers, de dagelijkse activiteiten en de wijze waarop deze vorm krijgen. In iedere woning wordt een volledig zelfstandige huishouding gevoerd door een vast team medewerkers. Een ander aspect van normaal wonen is het zelfstandig kunnen bewegen in het eigen huis én daarbuiten. Een gewoon huis in een gewone wijk, in een veilige omgeving geeft de dementerende bewoner van De Hogeweyk deze vrijheid in veiligheid.
#zorg, #dementie, #DVA, #hedydancona, #landschap, #niekroozen
zorgappartementen Mariënhof Vught
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Compleet uitgewerkt BIM model met installaties
Dagbesteding TweeVieren
Wonen in het beekdal
zorgappartementen Mariënhof Vught
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Ruimte 1 persoonskamers onder de kap
Compleet uitgewerkt BIM model met installaties
Dagbesteding TweeVieren
De balie heet u van harte welkom maar houdt een oogje in het zeil
Uitvoering oktober 2022 door bouwbedrijf Drijvers
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
De schanskorven en luifels zorgen ervoor dat er bijzondere buitenruimtes ontstaan voor de bewoners
plattegronden zorgappartementen
Geheel gerestaureerde kloostergangen
Dagbesteding TweeVieren
Bijzondere staalconstructie draagt de houten kap
Licht en lucht door inpandige patiow
Er is al een houten bouwwand geplaatst. Op deze bouwwand tekenden we grote kleurplaten die door bewoners en bezoekers verder worden ingekleurd. Zodra we starten met de bouw komen er ook kijkgaten, luikjes en bankjes. Zo kan iedereen de bouw volgen.
Landschap, architectuur en leefstijl op elkaar afgestemd
zorgappartementen Mariënhof Vught
Dagbesteding TweeVieren
Buro Kade werkt aan een modulair circulair en biobased casco
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
Referentie gevelopbouw Troyes Frankrijk
Maquette Hogeweyk door Rinus Bevers
De nieuwe ruimte voor de fysiotherapie in de Korvelse kerk
Het inbouwpakket komt geheel reversibel in de kerk te staan
De wachtruimte op de eerste verdieping
Het houten casco zorgt voor licht, lucht en ruimte