Circulair


Stadmaken - het streven naar een circulaire leefomgeving
Buro Kade is een architectenburo met een hoge duurzaamheidsambitie, wij gaan voor 100% circulair ontwerp in 2025.
 
Buro Kade richt zich grofweg op twee activiteiten: advisering en ontwerp. Circulair bouwen is een gedeelde duurzaamheidsambitie, een systeem, waarin verschillende (keten)partners samen de cirkel sluiten. In de afgelopen jaren van vele ervaringen met circulair en biobased ontwerpen hebben we deze koplopers om ons heen verzameld, aanvullend zijn op onze eigen activiteiten. Door deze ruime ervaring kunnen we hands-on en praktisch oplossingen bieden. En…niet onbelangrijk, circulair ontwerpen met Buro Kade is high-tech, hardcore en hartstikke leuk!
 
Binnen het circulair ontwerpen gebruiken wij drie basisprincipes:
  • Urban Mining: Waar mogelijk zetten we in op het hergebruik van materiaal en elementen uit bestaande gebouwen, om waardeverlies uit de bestaande bouw te beperken
  • Losmaakbaarheid: Ontwerpen voor flexibiliteit tijdens de levensduur als demontage aan het einde van de levensduur, om toekomstig waardeverlies te voorkomen
  • Aanpasbaarheid en flexibel ontwerpen voor een lange levensduur, waarbij een gebouw idealiter ‘monumentale waarde’ krijgt en levensloopbestendig meebeweegt met de tijd
Bij het maken van een circulair ontwerp gaat het om de vraag welke principes passen bij de opgave. Bij een transformatie ligt de nadruk meestal sterker op urban mining, terwijl bij nieuwbouw de focus kan liggen op losmaakbaarheid en aanpasbaarheid.

Meer inzicht in onze circulaire ambitie.