BNA Netwerk ‘Circular Architecture’


Buro Kade start initiatief voor het Circulair Netwerk BNA
Circular Architecture is de naam van het onlangs opgerichte BNA Lokaal Netwerk. Dit netwerk laat er geen gras over groeien en organiseert op 1 juli in kleine kring de kick-off van haar bestaan. De initiatiefnemers hopen dat het mogelijk gaat zijn bij elkaar te komen, anders wordt het een online meeting.

Er zijn al zo’n 15 bureaus die meewerken binnen het nieuwe netwerk. Niet voor niets is het doel om tot een lab te komen dat werkt aan het ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen. Daarnaast is er aandacht voor de rol en positie van de architect/ontwerper in de circulaire bouweconomie en wil het netwerk de relatie met ketenpartners intensiveren. 

Binnen het netwerk worden twee groepen gevormd; een ‘Work and Research Group’ die architecten op inhoud verbindt aan het thema. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten waarbij kennisdeling, trends en ontwikkelingen centraal staan; daarnaast een ‘Community of Practice’ die op (on)regelmatige basis samenwerkt in een lab. Dat wordt ook een te bezoeken EXPO, waarin de experimenten binnen het lab worden gedocumenteerd en de resultaten gepubliceerd.

Initiatiefnemer Michael Bol is eigenaar van Buro Kade, hij geeft aan dat het soms nog lastig uitleggen is wat je doet en wanneer je aan het pionieren bent. Daarom noemen we ons als Buro Kade wel Nieuwe Stadmakers, omdat we betrokken zijn bij de manier waarop de ‘stad’ bedacht wordt. 'Dat betekent dat we ontwerpen en experimenteren. Dat we organiseren en beschouwen. Dat we verbinden en maken. Dat we professionals en realisten zijn, geen fantasten of dromers. Als je ergens aan begint dat nog niet echt bestaat in de maatschappij ben je een initiatief. Na jarenlang doorzetten heb je kennis verzameld en kun je iets. Het initiatief is voorbij, het pionieren blijft.’ – Michael Bol, Buro Kade.

Precies deze manier van werken, vernieuwend met kennis van zaken, is waar we naar toe willen met het netwerk ‘Circular Architecture. Dat kan niet alleen maar met architecten en ontwerpers. Dat moet met de hele (bouw)keten.

Meer informatie: https://www.bna.nl/bna-netwerken/lokale-netwerken/circular-architecture
Mail naar het 'Lokaal netwerk Circular Architecture'