Samenwerking BIM Optimaal Samenwerking Buro Kade
Samenwerking BIM Optimaal

Samenwerking BIM Optimaal


Verbindende partner voor alle betrokkenen
BIM-optimaal verbetert ontwerp- en bouwprocessen op kwalitatief en efficiëntie gebied. Onze integrale kennis van bouwen met #BIM zetten wij in om uw doelen te behalen. BIM-optimaal is gespecialiseerd in het naar de praktijk vertalen van de beschikbare middelen en theoretische kennis rond BIM. Ook zorgt BIM-optimaal voor oplossingen die de verbinding maken tussen verschillende disciplines en middelen.

Binnen een effectief werkproces zorgen onze experts voor een heldere communicatie, zodat alle betrokken disciplines op slimme wijze samenwerken. Het resultaat: minder faalkosten, meer inzicht, een betere ketenintegratie en een kortere doorlooptijd
.

EEN ONAFHANKELIJKE BIM-MANAGER
 BIM-management speelt steeds vaker een belangrijke rol in de bouw. In een bouwproces met diverse partners is het belangrijk dat iedereen volgens het BIM-protocol op dezelfde manier zijn informatie aanlevert. BIM-optimaal bewaakt & begeleidt als onafhankelijk BIM-manager het ontwerp- en bouwproces zorgvuldig en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt en BIM-modellen optimaal op elkaar aansluiten.
De BIM-methodiek is niet nieuw; zo vormen 3D-modellen al langer de basis van de engineering in onder meer de auto- en offshore industrie. Het #BIM’men in de bouw betekent dat de bewezen technieken en methodes geschikt gemaakt moeten worden voor onze branche en vervolgens geïmplementeerd binnen de bekende project, contract en bouwteam vormen.

BIM-optimaal biedt:
  • BIM-management
  • Bouwprocesbegeleiding
  • Engineering van projecten (3D modelleren binnen Revit)
  • Modelcontroles met Solibri
Onze experts hebben ruime ervaring, zowel bouwkundig als op modeleer technisch gebied, in allerlei fases van het bouwproces, afgestemd op de vraagstelling van de opdrachtgever. BIM-optimaal kan breed in het hele ontwerp- en bouwproces worden ingezet: binnen samenstellingen van verschillende typen bouwteams, om aan te sluiten binnen bestaande en nieuwe contracten of op de bouwwijze en techniek. Onze kennis passen we toe in eigen projecten en delen deze ook graag met anderen; wij geloven dat door kennisdeling het #BIM’men in de bouwwereld op een hoger niveau wordt gebracht.

BIM-optimaal: voor een goede begeleiding & heldere communicatie - https://bim-optimaal.com/