Conceptenbouwers Samenwerking Buro Kade
Conceptenbouwers

Conceptenbouwers


Denkers & Doeners
Een project staat voor de Conceptenbouwers nooit op zichzelf. Elk project speelt zich af in een netwerk waarbinnen verschillende ketens op het gebied van economie, cultuur, gezondheid, ecologie, werk en inkomen of onderwijs elkaar wederzijds beïnvloeden. Cross-overs tussen deze sectoren zijn in potentie aanwezig en noodzakelijk om het totale netwerk succesvol te (re)activeren. Bij veel projecten ontbreekt de samenhang in het netwerk nog, of worden onderlinge relaties niet gezien.


De Conceptenbouwers zorgen ervoor dat projecten als een goed functionerend, multidisciplinair netwerk verder gebracht worden. Dit doen zij door analyse van het netwerk en het bouwen aan een sterke community waarin de verschillende waardeketens logisch aan elkaar verbonden worden. Hiermee creëren zij relevante maatschappelijke meerwaarde (en dus economische meerwaarde) voor elke schakel in het netwerk.

De Conceptenbouwers ontwikkelen verschillende projecten en (product)concepten voor overheid, onderwijs, zorg en welzijn, (stads)landbouw, herbestemmingslocaties, kunst en cultuur en vrijetijdsbesteding.

De Conceptenbouwers brengen een bijzondere bottom-up benadering van het planproces in. Wij onderscheiden ons in de markt door het ontwikkelen van strategische en verbindende concepten voor ruimtelijke en organisatorische vraagstukken. Hierbij zetten wij de bijzondere mogelijkheden van social media in en stimuleren het tot stand komen van communities en een gezonde lokale economie.

Bekijk de bijzondere tada-data website van de Conceptenbouwers: www.tadaaaa.nl


conceptenbouwers_logo