Een 'KLOOS' Community


KLOOS gaat over verbinden en het vormen van aantrekkelijke, leefbare en inclusieve gemeenschappen, dicht bij elkaar.
Als mens wil je je onderdeel voelen van een gemeenschap. Een gemeenschap die je vormt en kneedt door samen te doen. Dat is wat mensen verbindt. KLOOS gaat over verbinden en het vormen van aantrekkelijke, leefbare en inclusieve gemeenschappen, dicht bij elkaar. Waarbij ‘de ander ontmoeten’ de basis vormt voor het vormen van een gemeenschap.

Mensen zijn zich steeds bewuster van hun eigen leefomgeving. Er is meer aandacht voor verduurzaming, gezondheid, het klimaat adaptief inrichten van woon- werk-, speel en leer omgevingen. De KLOOS aanpak is een integrale benadering van gebiedsontwikkeling waarbij we ontwerpen en bouwen in een omgeving die maatschappelijk, sociaal en inclusief is. Het is tijd voor een nieuw verhaal over gebiedsontwikkeling, over sociale
vernieuwing en over publiek belang. Een verhaal dat laat zien dat verbeeldingskracht, verbindingskracht en ontwerpkracht bijdragen aan nieuwe inzichten op actuele opgaven.

Meer informatie over deze vorm van community (ge)bouwen: KLOOS Community.