Samenwerking Samenwerking Buro Kade
Samenwerking

Samenwerking


Circulair werken in een keten
Buro Kade komt voort uit een samenwerking tussen Molenaar&Bol&VanDillen architecten b.v. en Stichting De Conceptenbouwers. Daarbij zijn we in 2018 verhuisd naar de circulaire hub De Mengfabriek aan de Diezekade in Den Bosch. De nieuwe opzet en indeling van het kantoor, die overigens 100% geoogst is gerealiseerd gaf ruimte om samen te 'wonen' en werken met partners die al jaren aan ons kantoor verbonden zijn. Dat geeft iedere samenwerking makkelijk de gelegenheid om van elkaars kennis te profiteren. Een brede dienstverlening, waarbij #circulariteit op bijzonderen wijze samen wordt onderzocht tot gevolg:
.
Burokade heeft natuurlijk het landelijke Grondstoffenakkoord ondertekend. Op 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen.
.
Burokade is BNA koploper Circulariteit en is trots op het keurmerk ‘BNA Erkend Bureau’. 
Het inhoudelijk fundament van het bureaukeurmerk is de BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit.  De leden onderschrijven bij het aangaan en het jaarlijks continueren van het lidmaatschap deze gedragscode. Via het systeem van tuchtrechtspraak zijn ze daarop aanspreekbaar.
.
   

Wij werken binnen onze interne processen 100% in BIM en modelleren vanaf het vroegst mogelijke begin in 3D. Wij geloven daarbij in een open samenwerking op software onafhankelijke bestandsformaten; een zogenaamde ‘open BIM’ structuur. Dit betekent dat de informatie uit de BIM-modellen van de diverse partners uitgewisseld worden via het open standaard uitwisselingsformaat IFC. De consistentie van het model wordt door
ons regelmatig getoetst door middel van ‘clash-detecties’ en rapportages. Deze worden gebruikt voor de communicatie met interne, en naar gelang het proces, ook met externe partijen. De uitkomsten van de rapportages worden, al dan niet in opdracht van externen, door onze BIM-Studio verwerkt in het 3D model. Een belangrijk voordeel van het gebruik van de
BIM-connect tool en onze werkwijze is dat de door ons aangeleverde data in zogenaamde open standaardformaten geheel voldoen aan de geldende eisen voor data gebruik voor overheidsinstellingen. De data is vanwege onze BIM-connect tool licentievrij, software- en bedrijfsonafhankelijk te gebruiken, ook na oplevering van het gebouwmodel. Het materiaalpaspoort van Madaster is gekoppeld aan het BIM – Model. Madaster is het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Met behulp van het materialenpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen.