Resultaten met #stedenbouw


Eerste conceptschets zorgwijk Wijbosch - Laverhof
Stedenbouwkundige opzet in samenwerking met gemeente, Nieuw Blauw en Woonlinie
Gevelbeeld aan het water
Concept indeling collectieve groene hof
Conceptschets oorspronkelijke initiatief (voor participatietraject)
Citadel: een zeer exlusieve geclusterde unieke woonsfeer aan het wolderwijd.
Vrijstaande woning Vlindertuin Broekland
Plattegrond zorgelijk Hogeweyk
Luchtfoto met het dorp op locatie
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
De ruimtelijke opbouw bestaat uit een massieve buitenzijde en een intiem hof aan de binnenzijde.
Stedenbouwkundig plan Broekland
Het hotel sluit aan op de hoogte van de bebouwing De Heun
Het Heunwiel blijft bestaan en wordt toegankelijk als park voor omwonenden
Een opnebaar binnengebied met waterpartij op de parkeergarage
Toegang vanuit de parkeergarage, met de mogelijkheid voor ongeveeer 800 auto's
Terrasvoorzieningen aan de zijde van de randweg.
De smalle hoogbouw markeert de locatie vanaf zijde Den Bosch
Langs de randweg is het hotel goed vindbaar
Parkeergarage en Heunwiel verbonden via de watermachine