01
Broeklands Boulevard Project Broeklands Boulevard
Broeklands Boulevard
Broeklands Boulevard verenigt een diversiteit aan woningtypologieën. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een sterk contrast in hoogte. Door beide appartementengebouwen aan de korte uiteinden van het blok aflopend vorm te geven, ontstaat een vloeiend verloop en een samenhangend geheel met de daartussen gelegen rijwoningen. De lange zijden worden gevormd door deze grondgebonden woningen van 2 a 3 lagen, aan de uiteinden lopen de appartementengebouwen op tot 6 lagen, waardoor een hoogteclimax ontstaat aan de hier ruimer bemeten openbare ruimte.

Aan de Groote Wielenlaan benadrukt een contrastrijke gevelcompositie de individuele woningen in de gesloten rij. Het appartementengebouw aan de westzijde loopt in de richting van de brug over de Groote Wielenplas. Het voor het gebouw kenmerkende dramatisch perspectief wordt versterkt door de scherpe hoek t.p.v. de top. Tevens karakteristiek zijn de balkons die als kieuwen het zicht op de plas oriënteren.
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever Hoedemakers bouw en ontwikkeling, Zayaz
  • Aannemer Aannemersbedrijf P. Hoedemakers en Zn. BV
  • Locatie Rosmalen
  • Status Oplevering 2010
Broeklands Boulevard
Interieur appartement
Broeklands Boulevard
Interieur appartement
Broeklands Boulevard
Terrein met hoekgevel
Broeklands Boulevard
Interieur appartement
Meer weten over woningbouw
Bel 073 - 65 87 070 of mail naar post@burokade.nl