Resultaten met #vught


NIEUWS: Publicatie 'Architectur' #4 over 'Architektur zum Lernen'
NIEUWS: Publicatie 'Architectur' #4 over 'Architektur zum Lernen'
De bestaande schuine wand in de woning wordt naar buiten toe doorgezet in de dakrand van de uitbreiding.
Prachtig licht maar deze tuinkamer tot een bijzondere binnen-buitenruimte
Volleidg transparante aanbouw.
Lichtstraat begeleidt de muur op de erfgrens
Rendering Elzenburg
Conceptschets oorspronkelijke initiatief (voor participatietraject)
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Opening De Nieuwe Baarzen Vught door de wethouder.
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Opening De Nieuwe Baarzen Vught met diverse kunstwerken in de openbare ruimte.
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Opening De Nieuwe Baarzen Vught met diverse kunstwerken in de openbare ruimte.
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
64 nieuwbouw appartementen
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Nieuwe thermische schil en nieuwe balkons toegevoegd
Sociale woningbouw in opdracht van Huis en Erf
Voorgevel Tuinhuis
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
64 nieuwbouw appartementen
Voorgevel Tuinhuis
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Eenhoorn in de openbare ruimte
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Eenhoorn in de openbare ruimte
Het hotel sluit aan op de hoogte van de bebouwing De Heun
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Nieuwe thermische schil en nieuwe balkons toegevoegd
Het Heunwiel blijft bestaan en wordt toegankelijk als park voor omwonenden
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Nieuwe thermische schil en nieuwe balkons toegevoegd
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Geheel opnieuw ingepakte gevel 144 bestaande appartementen
Een opnebaar binnengebied met waterpartij op de parkeergarage
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
De lange bestaan de galerij is onderbroken met ontmoetingsplekken
Toegang vanuit de parkeergarage, met de mogelijkheid voor ongeveeer 800 auto's
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Door de betonnen galerij te verwijderen ontstond de mogelijkheid ontmoetingsplekken uit te bouwen
Terrasvoorzieningen aan de zijde van de randweg.
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Baarzen Vught
De smalle hoogbouw markeert de locatie vanaf zijde Den Bosch
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Bergingen koppelen de flats op de begane grond en eerste verdieping
Langs de randweg is het hotel goed vindbaar
Villa Oldenburg, geheel gerestaureerd en uitgebreid
Bergingen koppelen de flats op de begane grond en eerste verdieping
Koppeling over het landschap
Parkeergarage en Heunwiel verbonden via de watermachine
Koppeling over het landschap
De Rode Rik 2.0 en steunpunt Cello
De Rode Rik 2.0
Structurele beglazing als trappenhuis.