Resultaten met #vandervalk


Conceptschets oorspronkelijke initiatief (voor participatietraject)
Het hotel sluit aan op de hoogte van de bebouwing De Heun
Het Heunwiel blijft bestaan en wordt toegankelijk als park voor omwonenden
Een opnebaar binnengebied met waterpartij op de parkeergarage
Toegang vanuit de parkeergarage, met de mogelijkheid voor ongeveeer 800 auto's
Terrasvoorzieningen aan de zijde van de randweg.
De smalle hoogbouw markeert de locatie vanaf zijde Den Bosch
Langs de randweg is het hotel goed vindbaar
Parkeergarage en Heunwiel verbonden via de watermachine