Resultaten met #dva


Buro Kade spreekt over bouwen voor mensen met dementie tijdens de Shanghai Design Week
Kleinschalig wonen in een 'wederopbouw'-architectuur zoals aanwezig in de omgeving
Start bouw Hoevense Veld Uden met Burgt Bouw
Impressie Hoevense Veld Uden.
Impressie Hoevense Veld Uden.
Impressie Hoevense Veld Uden.
Terras richting park/meer
Keynote over 'Social Network Cities' - inclusief bouwen voor kwetsbare doelgroepen
Wonen op de eerste verdieping, ontsloten met brede loopbrug
Keynote about 'Social Network Cities' - elderly care
Nieuwbouw verpleeghuis Cardia Den Haag
Plattegrond zorgelijk Hogeweyk
Luchtfoto met het dorp op locatie
Zorgontwikkeling Marijkehiem Heerenveen
Aankondiging in de straten van Shanghai
Interieur verpleeghuis Cardia Den Haag
Zorgontwikkeling Marijkehiem Heerenveen
Entree Hogewey. Altijd welkom.
Kirsti Pol - presenting the Creativity World Forum 2019 in Brabant.
Nieuwbouw verpleeghuis Cardia Den Haag
Impressie vanaf het meer
Zorgontwikkeling Marijkehiem Heerenveen
Wonen zoals gewend en gewoon
Doorloop vanuit het park
Zorgontwikkeling Marijkehiem Heerenveen
Zorgontwikkeling Marijkehiem Heerenveen
Compleet uitgewerkt BIM model met installaties
Terras op de eerste verdieping
De visie van verpleeghuis Hogewey gaat uit van het gewone leven in de maatschappij. In de maatschappij betekent wonen: het hebben van een eigen woonruimte en het voeren van een eigen huishouden. Mensen wonen met anderen die dezelfde ideeën, normen en waarden hebben over het leven. Daardoor wordt het huis waar men woont een thuis. De bewoner van De Hogeweyk heeft al een heel leven achter de rug, waarin hij1 het eigen leven vormgegeven heeft, waarin hij keuzes heeft gemaakt over hoe het dagelijkse leven in de eigen woning eruit heeft gezien. De bewoner heeft deel uitgemaakt van een huishouden, waarin de eigen normen bepaald zijn. Het feit dat de bewoner op bepaalde gebieden niet meer ‘normaal’ kan functioneren, door de handicap van de dementie, betekent niet dat de wensen over de inrichting van het dagelijkse leven en de omgeving niet meer zouden gelden. De ideeën die de bewoner heeft over het leven, over wonen, over normen en waarden, bepalen de “leefstijl”. Er zijn 7 leefstijlen in De Hogeweyk: stads, ambachtelijk, Indisch, huiselijk, Goois, cultureel en christelijk. In de woningen van De Hogeweyk wonen zes tot acht mensen met dezelfde leefstijl bij elkaar. De leefstijl is terug te vinden in de aankleding en inrichting van de woning, de omgangsvormen in de groep bewoners en medewerkers, de dagelijkse activiteiten en de wijze waarop deze vorm krijgen. In iedere woning wordt een volledig zelfstandige huishouding gevoerd door een vast team medewerkers. Een ander aspect van normaal wonen is het zelfstandig kunnen bewegen in het eigen huis én daarbuiten. Een gewoon huis in een gewone wijk, in een veilige omgeving geeft de dementerende bewoner van De Hogeweyk deze vrijheid in veiligheid.
#zorg, #dementie, #DVA, #hedydancona, #landschap, #niekroozen
Zorgontwikkeling Marijkehiem Heerenveen
Compleet uitgewerkt BIM model met installaties
Zorgontwikkeling Marijkehiem Heerenveen
De balie heet u van harte welkom maar houdt een oogje in het zeil
schematisering
Landschap, architectuur en leefstijl op elkaar afgestemd
Maquette Hogeweyk door Rinus Bevers