Resultaten met #dva


Ivo van den Thillart en Gijs Hoeijmans hebben per 1-1-2021 de aandelen van Frank van Dillen overgenomen.
Eerste conceptschets zorgwijk Wijbosch - Laverhof
Buro Kade spreekt over bouwen voor mensen met dementie tijdens de Shanghai Design Week
Start bouw Hoevense Veld Uden met Burgt Bouw
Impressie Hoevense Veld Uden.
Terras richting park/meer
Situatieschets Het Rijtven met Het Gebint I en II
Keynote over 'Social Network Cities' - inclusief bouwen voor kwetsbare doelgroepen
Kleinschalig wonen in een 'wederopbouw'-architectuur zoals aanwezig in de omgeving
Wonen op de eerste verdieping, ontsloten met brede loopbrug
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
Keynote about 'Social Network Cities' - elderly care
Nieuwbouw verpleeghuis Cardia Den Haag
Plattegrond zorgelijk Hogeweyk
Luchtfoto met het dorp op locatie
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
De bouw van
Het beekdal voor start bouw
Aankondiging in de straten van Shanghai
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Entree Hogewey. Altijd welkom.
Buitenruimte voor bewoners
Het groen van het beekdal is voorzien van hoogteverschillen
Kirsti Pol - presenting the Creativity World Forum 2019 in Brabant.
Interieur verpleeghuis Cardia Den Haag
Impressie vanaf het meer
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Wonen zoals gewend en gewoon
Op Het Rijtven wonen cliënten van alle leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.
Nieuwbouw verpleeghuis Cardia Den Haag
Doorloop vanuit het park
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Terras op de eerste verdieping
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
De bijzondere dakrand zorgt voor beschutting en zonwering
De visie van verpleeghuis Hogewey gaat uit van het gewone leven in de maatschappij. In de maatschappij betekent wonen: het hebben van een eigen woonruimte en het voeren van een eigen huishouden. Mensen wonen met anderen die dezelfde ideeën, normen en waarden hebben over het leven. Daardoor wordt het huis waar men woont een thuis. De bewoner van De Hogeweyk heeft al een heel leven achter de rug, waarin hij1 het eigen leven vormgegeven heeft, waarin hij keuzes heeft gemaakt over hoe het dagelijkse leven in de eigen woning eruit heeft gezien. De bewoner heeft deel uitgemaakt van een huishouden, waarin de eigen normen bepaald zijn. Het feit dat de bewoner op bepaalde gebieden niet meer ‘normaal’ kan functioneren, door de handicap van de dementie, betekent niet dat de wensen over de inrichting van het dagelijkse leven en de omgeving niet meer zouden gelden. De ideeën die de bewoner heeft over het leven, over wonen, over normen en waarden, bepalen de “leefstijl”. Er zijn 7 leefstijlen in De Hogeweyk: stads, ambachtelijk, Indisch, huiselijk, Goois, cultureel en christelijk. In de woningen van De Hogeweyk wonen zes tot acht mensen met dezelfde leefstijl bij elkaar. De leefstijl is terug te vinden in de aankleding en inrichting van de woning, de omgangsvormen in de groep bewoners en medewerkers, de dagelijkse activiteiten en de wijze waarop deze vorm krijgen. In iedere woning wordt een volledig zelfstandige huishouding gevoerd door een vast team medewerkers. Een ander aspect van normaal wonen is het zelfstandig kunnen bewegen in het eigen huis én daarbuiten. Een gewoon huis in een gewone wijk, in een veilige omgeving geeft de dementerende bewoner van De Hogeweyk deze vrijheid in veiligheid.
#zorg, #dementie, #DVA, #hedydancona, #landschap, #niekroozen
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Compleet uitgewerkt BIM model met installaties
Wonen in het beekdal
Zorgontwikkeling Marijke Hiem Heerenveen
Compleet uitgewerkt BIM model met installaties
De balie heet u van harte welkom maar houdt een oogje in het zeil
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
De schanskorven en luifels zorgen ervoor dat er bijzondere buitenruimtes ontstaan voor de bewoners
Licht en lucht door inpandige patiow
Er is al een houten bouwwand geplaatst. Op deze bouwwand tekenden we grote kleurplaten die door bewoners en bezoekers verder worden ingekleurd. Zodra we starten met de bouw komen er ook kijkgaten, luikjes en bankjes. Zo kan iedereen de bouw volgen.
Landschap, architectuur en leefstijl op elkaar afgestemd
Appartementen geïnspireerd op de voormalige schuur Jan de Jong
Referentie gevelopbouw Troyes Frankrijk
Maquette Hogeweyk door Rinus Bevers