Resultaten met #mtd


De Groene Vallei vanuit de Maasvallei / Boterstraat
Situatieschets Het Rijtven met Het Gebint I en II
Het beekdal voor start bouw
Buitenruimte voor bewoners
Het groen van het beekdal is voorzien van hoogteverschillen
Op Het Rijtven wonen cliënten van alle leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.
Impressie oversteek Raadhuislaan - Lievekamp
De bijzondere dakrand zorgt voor beschutting en zonwering
Wonen in het beekdal
Climatric simuleerde het comfort in de openbare ruimte om tocht en dergelijke te voorkomen
De schanskorven en luifels zorgen ervoor dat er bijzondere buitenruimtes ontstaan voor de bewoners
Hittestress, wind en comfort zijn uitgebreid doorgerekend en duidelijk in beeld gebracht.
Er is al een houten bouwwand geplaatst. Op deze bouwwand tekenden we grote kleurplaten die door bewoners en bezoekers verder worden ingekleurd. Zodra we starten met de bouw komen er ook kijkgaten, luikjes en bankjes. Zo kan iedereen de bouw volgen.
Referentie gevelopbouw Troyes Frankrijk