Resultaten met #zenzo


De Groene Vallei vanuit de Maasvallei / Boterstraat
Impressie oversteek Raadhuislaan - Lievekamp
Climatric simuleerde het comfort in de openbare ruimte om tocht en dergelijke te voorkomen
Hittestress, wind en comfort zijn uitgebreid doorgerekend en duidelijk in beeld gebracht.