01
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne Project Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Op Het Rijtven wonen cliënten van alle leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Ook cliënten met meervoudige, complexe beperkingen of ernstige gedragsproblematiek krijgen er de zorg, veiligheid en aandacht die ze nodig hebben.

Masterplan Het Rijtven fase 2 is van start gegaan onder de noemer ‘Het Rijtven groeit verder’. Met de sloop van Den Dreef 1 en 3 is nu ruimte ontstaan voor de bouw van 3 nieuwe woningen aan Het Gebint voor 76 ouder wordende cliënten binnen ORO.
 
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever: ORO
  • Locatie: Het Rijtven Deurne
  • Omvang: 76 studio's
  • Fase: Werkvoorbereiding
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Situatieschets Het Rijtven met Het Gebint I en II
Daarnaast gaan we enkele woningen bouwen voor cliënten met een intensieve zorgvraag en die behoefte hebben aan een veilige en voorspelbare omgeving. Deze nieuwe woningen komen in het door MTD ontworpen Beekdal te liggen.
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Het beekdal voor start bouw
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Buitenruimte voor bewoners
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Het groen van het beekdal is voorzien van hoogteverschillen
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Op Het Rijtven wonen cliënten van alle leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.
Buro Kade heeft 76 studio's in 3 duurzame woningen ontworpen. De intensieve samenwerking met ORO zorgde voor innovatieve plattegronden waarbij veilig wonen voor deze kwetsbare doelgroep centraal staat.
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
De bijzondere dakrand zorgt voor beschutting en zonwering
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Wonen in het beekdal
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
De schanskorven en luifels zorgen ervoor dat er bijzondere buitenruimtes ontstaan voor de bewoners
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Er is al een houten bouwwand geplaatst. Op deze bouwwand tekenden we grote kleurplaten die door bewoners en bezoekers verder worden ingekleurd. Zodra we starten met de bouw komen er ook kijkgaten, luikjes en bankjes. Zo kan iedereen de bouw volgen.
Nieuwbouw Gebint ORO Deurne
Referentie gevelopbouw Troyes Frankrijk
Meer weten over zorg
Bel 073 - 65 87 070 of mail naar post@burokade.nl