01
Molenven Vught Project Molenven Vught
Molenven Vught
Buro Kade heeft samen met IMVest de aanbesteding gewonnen om het voormalige schoolcomplex, ontworpen door architect Alexander Kropholler in 1939 te herontwikkelen. Het complex ligt verscholen op een binnenterrein dat wordt omsloten door de Molenvenseweg, Wilhelminalaan, Victorialaan en Frans Halsstraat. 

De uitvraag betrof de transformatie van het bestaande schoolcomplex naar 10 woningen in de vrije sector en tevens het hof 'af te maken' met twee nieuwbouwwoningen.
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever: IMvest
  • Locatie: Molenven Vught
  • Status: Definitief Ontwerp
  • Omvang: 10 schoolwoningen + 2 nieuwbouwwoningen
Molenven Vught
Concept indeling collectieve groene hof
Molenven Vught
Prachtige ornamenten blijven gehandhaafd
Molenven Vught
Bijzondere gangstructuur worden straks onderdeel van de woningen
Molenven Vught
De gangwand van de leslokalen
‘De architectuur van Kropholler kan worden gekenmerkt als ambachtelijk, robuust, een groot gevoel voor eenheid en ensemble. Er is veel aandacht voor detaillering, natuurstenen elementen en detaillering met metselverbanden. Ontmoetingen worden vaak met natuursteen vormgegeven.’
Molenven Vught
Gedetailleerde waardestelling voor alle appartementen
Molenven Vught
1 opening in de gevel om de achtertuin te bereiken
De vraag en ambitie voor het intieme schoolplein is om de samenhang tussen de bestaande en nieuwe onderdelen te versterken. Een smalle toegang met een breedte van ca. 5,5m geeft toegang tot het verscholen hof. De verschillende fasen van het schoolcomplex en de nieuwbouw vormen straks een omarmende beweging om het hof heen.
Molenven Vught
Schets hergebruik karakteristieke gangwand
Molenven Vught
Schets hergebruik gangwand in centrale keuken
Molenven Vught
Bestaande toiletjes worden opnieuw ingezet
Molenven Vught
Impressie woonkamer met hergebruik karakteristieke elementen
Aan het hof wordt de mogelijkheid gegeven voor twee woningen met een breedte van maximaal 18 m en een diepte van 9 m. Door deze schakeling ontstaat een besloten hof. Het ontwerpteam heeft er voor gekozen 2 geschakelde vrijstaande woningen te ontwerpen door ze in het midden los te knippen, maar krijgen tevens een bijzondere ruimtelijke verbinding middels de nis. Dit element verbindt beide woningen weer met een groenelement en markeert duidelijk de entree’s. De nis wordt in een boogconstructie uitgevoerd waarbij de relatie sterk gelegd wordt met de aan de overzijde liggende atelierwoning.
Molenven Vught
Impressie achtergevel nieuwbouwwoningen
Molenven Vught
BIM model van het bestaande gebouw Kropholler
Molenven Vught
BIM model van het bestaande gebouw Kropholler