01
Waluwe II Zaltbommel Project Waluwe II Zaltbommel
Waluwe II Zaltbommel

In opdracht van Bazalt Wonen herontwikkelt Bouwlinie in samenwerking met de gemeente Zaltbommel het huidige American Roadhouse terrein in Zaltbommel. Wat eerst een evenementencentrum met kart- en bowlingbaan was, wordt getransformeerd naar een nieuwe woonomgeving met zorgfaciliteiten voor eerstelijnszorg (gezondheidscentrum), tweedelijnszorg (Jeroen Bosch Ziekenhuis Dichtbij locatie in Zaltbommel) en derdelijnszorg (ouderenzorglocatie i.s.m. Santé Partners). Daarnaast komen er diverse koop- en huurwoningen.

Het project bestaat uit vier deelfases, waarbij voor de eerste gebouwen de volgende stap is gezet tot het in uitvoering brengen. De omgevingsvergunning is verleend voor de realisatie van 54 zorgappartementen (gebouw C), waar mensen met een intensieve verpleegzorgvraag kunnen wonen. Ook is de vergunningsaanvraag verleend voor een appartementengebouw met huurappartementen (sociale huur en vrije sector), gecombineerd met een JBZ. Dichtbij locatie in Zaltbommel en een gezondheidscentrum. 

Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever Bouwlinie
  • Locatie Waluwe II Zaltbommel
  • Programma 174 Woningen en Gezondheidscentrum
  • Aannemer Bouwbedrijf van Grunsven / Tankens
  • Constructie Raadgevend Ingenieursburo Van Nunen
  • Installatie Boink Project & Energiemanagement
Waluwe II Zaltbommel
Fiep Westendorpplein met zorgplint
Waluwe II Zaltbommel
Stedenbouwkundige opzet in samenwerking met gemeente, Nieuw Blauw en Woonlinie
Waluwe II Zaltbommel
Impressie Blok D
Waluwe II Zaltbommel
Totaaloverzicht
In samenwerking met Nieuw Blauw en de gemeente Zaltbommel is de stedenbouwkundige vlek Waluwe II verder ontwikkeld. Maar liefst 162 woonheden waaronder koop, huur, sociale huur en zorgwonen (PG).
#zaltbommel #zorg #JBZ #Woningbouw
Waluwe II Zaltbommel
Impressie Blok B
Waluwe II Zaltbommel
Impressie kleinschalige woonvoorziening
Meer weten over woningbouw
Bel 073 - 65 87 070 of mail naar post@burokade.nl