01
Korvelse kerk Tilburg Project Korvelse kerk Tilburg
Korvelse kerk Tilburg
Buro Kade ontwikkelde in samenwerking met BBdW een #biobased, #circulair en #demontabel casco om de ontwikkeling van 2400m2 gezondheidscenturm mogelijk te maken in de rijksmonumentale Korvelse kerk Tilburg.

Het concept laat zien dat de Korvelse kerk een waardevolle invulling kan krijgen waardoor deze haar oorsponkelijke iconische functie, als hart in de wijk Korvel blijft waarmaken. Het biobased houten inbouwpakket huisvest een nieuwe functie als medisch centrum, waardoor de kerk opnieuw zorgt voor alle gebruikers en bezoekers.

Wilt u meer weten over de toepasbaarheid van het door Buro Kade ontwikkelde houten casco? Mail gerust naar post@burokade.nl.


 
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever: BBdW
  • Locatie: Tilburg - Korvel
  • Status: Gerealiseerd/Opgeleverd 2023
  • Omvang: 2500m2
De Korvelse kerk, officieel de Sint Dionysius- en Antonius van Paduakerk, is een kerkgebouw aan het Korvelplein 182 te Tilburg. Ze is gewijd aan de heilige Antonius van Padua en aan de patroonheilige van Tilburg, Dyonisius van Parijs.
Korvelse kerk Tilburg
Historische foto Korvelsekerk. Bron: DOOK
Korvelse kerk Tilburg
Interieur Korvelse kerk Tilburg met muurschilderingen van Luc van Hoek en Kees Mandos
Korvelse kerk Tilburg
H. van der Geld, kruiswegstatie uit oude kerk (1891)
Korvelse kerk Tilburg
De rondloop op de tweede etage
Korvelse kerk Tilburg
Uitvoering oktober 2022 door bouwbedrijf Drijvers
Korvelse kerk Tilburg
Uitvoering oktober 2022 door bouwbedrijf Drijvers
In 1850 werd de Korvelse parochie afgesplitst van de Heikese parochie en werd daarmee de derde Tilburgse parochie. De eerste kerk op deze plaats werd gebouwd in 1852 door Hendrik Jacobus van Tulder en stond midden op het plein. Pas in 1856 werd het voorfront toegevoegd. De kerk was in neoclassicistische stijl. In 1884 werd gasverlichting aangelegd en de kruiswegstaties van Hendrik van der Geld werden in 1892 toegevoegd. Deze vervaardigde ook de beelden van de biechtstoelen, boetvaardige heiligen voorstellende. De kerk werd echter in 1924 vervangen door de huidige Antonius van Paduakerk, ontworpen door Eduard Cuypers, aan de zuidkant van het plein. Dit was nodig omdat de oorspronkelijke kerk te klein was geworden. De nieuwe kerk heeft zowel neoromaanse als expressionistische kenmerken en wordt bekroond door een toren met paraboolvormige spits. Het interieur is ruim en helder en bevat, naast het reeds genoemde werk van Van der Geld, een mozaïek, muurschilderingen en glas-in-loodramen. Pierre van Beek - Heemkunde-artikelen
Korvelse kerk Tilburg
Het bestaande glas in lood is behouden in de kerk
Korvelse kerk Tilburg
Bijzondere staalconstructie draagt de houten kap
Korvelse kerk Tilburg
De wachtruimte op de eerste verdieping
Korvelse kerk Tilburg
De rondloop op de eerste etage
Korvelse kerk Tilburg
Het inbouwpakket komt geheel reversibel in de kerk te staan
Korvelse kerk Tilburg
De wachtruimte op de eerste verdieping
Korvelse kerk Tilburg
Het houten casco zorgt voor licht, lucht en ruimte
De Antoniuskerk zal binnen afzienbare tijd herbestemd worden. De historische waardebepaling die door DOOK is gemaakt geeft aan dat het van belang is dat het gebouw herkenbaar blijft als de (voormalige) kerk in Korvel. De toren speelt een grote rol in die herkenbaarheid zou daarom bij voorkeur in de huidige vorm en afwerking bewaard moeten blijven. De architectuur van het exterieur wordt voor een groot deel bepaald door het expressionistische vormgeving en baksteengebruik. Vooral de noord- en de westgevel zijn beeldbepalend, gezien van het Korvelplein en de Laarstraat.
In het interieur speelt de architectuur met rondbogen en tongewelven een bepalende rol. De plattegrond met smalle zijbeuken en een breed transept is karakteristiek voor kerken uit het interbellum. Bij een invulling van de ruimte van de kerkzaal met onderverdelingen als vloeren en scheidingswanden is het van belang deze karakteristieken van de ruimte in elk geval voor een deel zichtbaar te houden.
Korvelse kerk Tilburg
Buro Kade werkt aan een modulair circulair en biobased casco
Korvelse kerk Tilburg
De nieuwe ruimte voor de fysiotherapie in de Korvelse kerk
Meer weten over circulair
Bel 073 - 65 87 070 of mail naar post@burokade.nl