Partnership Madaster Samenwerking Buro Kade
Partnership Madaster

Partnership Madaster


Buro Kade sluit zich als een van de eerste architecten aan bij het Madaster Partner netwerk!
Den Bosch, 29-06-2020 – Vandaag ondertekenden Buro Kade en Madaster een partnerovereenkomst. Buro Kade is een van de eerste architecten die zich aansluit bij het Madaster Partner Netwerk. Met de samenwerking geeft Buro Kade circulair bouwen een boost door voor haar projecten een Madaster registratie op te leveren en daarmee een gebouwpaspoort.

Ontwerpbeslissingen in het bouwtraject hebben een grote impact! Niet goed ontworpen, is überhaupt niet duurzaam.’ Michael Bol - Stadmaker Buro Kade.

Voor de architecten en stadmakers van Buro Kade is het een geweldige kans om deel uit te maken van een herstellende, regeneratieve toekomst; een toekomst waarin we materialen kunnen terugwinnen en terug kunnen voeren in de economie. Daarom overdenken en ontwikkelen we voortdurend nieuwe ontwerpprincipes waar mensen en materialen centraal staan en kijken anders naar de (her)bruikbaarheid van gebouwen op korte en lange termijn.  Daarom gaat Buro Kade, als architectenbureau voor een hoge duurzaamheidsambitie: 100% circulair ontwerp in 2025!

Buro Kade werkt altijd, zowel voor intern als voor extern gebruik, aan waardevolle BIM-modellen en modelleert vanaf het vroegst mogelijke begin. Zij geloven daarbij in een open samenwerking op software onafhankelijke bestandsformaten; een zogenaamde ‘open BIM’ structuur waar de basis voor een goed materialenpaspoort gelegd wordt. De stap naar het partnerschap met Madaster is daarom voor Buro Kade een zeer logische.

Madaster registreert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Materialen worden traceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. Vanuit Madaster kan iedereen een webbased materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en geeft inzicht in de circulariteit en financiële (rest)waarde van een gebouw. 

Michael Bol: ‘Buro Kade richt zich grofweg op twee activiteiten: advisering en ontwerp. Circulair bouwen is een gedeelde duurzaamheidsambitie; een systeem, waarin verschillende (keten)partners samen de cirkel sluiten. In de afgelopen jaren van vele ervaringen met circulair en biobased ontwerpen hebben we koplopers om ons heen verzameld die aanvullend zijn op onze eigen activiteiten. Door onze ervaringen kunnen we hands-on en praktisch oplossingen bieden. En…niet onbelangrijk; circulair ontwerpen met Buro Kade is high-tech en uitdagend maar vooral hartstikke leuk!’

Over Buro Kade
Buro Kade komt voort uit een samenwerking tussen Molenaar&Bol&VanDillen architecten b.v. en De Conceptenbouwers. We zijn een middelgroot all-round architectenbureau, met veel expertise in bouwen voor de zorg en in herbestemming/ herontwikkeling van monumentale gebouwen.

In 2018 verhuisden we naar onze eigen broedplaats en experiment, de circulaire hub De Mengfabriek in Den Bosch. De nieuwe opzet en indeling van het kantoor, die overigens 100% geoogst is, gaf ruimte om samen te 'wonen' en werken met partners die al jaren aan ons kantoor verbonden zijn. Dat geeft de gelegenheid om van elkaars kennis te profiteren.
Op 1 juli lanceert Buro Kade samen met de BNA het nieuwe architecten netwerk ‘Circular Architecture’. Daarbij zijn de diverse ketenpartners ook nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen.

Over Madaster   
Madaster beschouwt de Aarde als een gesloten systeem en wil de verspilling van grondstoffen tegengaan door materialen oneindig beschikbaar te stellen. Door materialen te registreren en te documenteren wordt voorkomen dat ze als anoniem materiaal eindigen op de alsmaar groter wordende afvalberg. Madaster heeft om die reden een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving ontwikkeld. Vanuit het Madaster platform, het kadaster van materialen, kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. De materiële, circulaire en financiële informatie in een materialenpaspoort biedt particulieren, bedrijven, overheden en wetenschap een beter inzicht in de materiaalhuishouding in de gebouwde omgeving. Hergebruik van materialen wordt eenvoudiger, slim ontwerpen gestimuleerd en afval geëlimineerd.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Buro Kade: Kirsti Pol, kirsti@burokade.nl , +31(0)6 10756324
Madaster: Sander Beeks, media@madaster.com, +31 (0)6 416 825 83, www.madaster.com