Zorg voor goede architectuur


de zorgprojecten van Buro Kade
Voor de mensen die hier wonen,
zodat zij hier gelukkig zijn.
Dat ze vrijuit kunnen leven
en in goede handen zijn.


Van de stadmakers van Buro Kade


Zorg voor goede architectuur, de zorgprojecten van Buro Kade
Een veilige en gezonde leefomgeving, waar vrijuit samenleven een verrijking is, waar veilige en ruime buitenplaatsen een must zijn, waar samen eten van goede verse voeding, betrokkenheid bij alledaagse activiteiten of arbeid en zelfstandig kunnen zijn de belangrijkste kwaliteiten van het leven zijn. Daar staan we voor. COVID-19 heeft ons en onze opdrachtgevers veel nieuwe inzichten gegeven en bestaande inzichten alleen maar versterkt.

Elk project is anders en heeft andere uitgangspunten. Een andere omgeving, een andere zorgvisie, andere culturele gewoonten en leefstijlen, wet- en regelgeving rondom het scheiden van zorg en wonen, in verschillende regio’s en landen.

Daarom werken we in elk project nauw samen met alle gebruikers van de toekomstige locatie. Het vergt veel onderzoek en afstemming om tot het juiste concept te komen. Intensieve werksessies gaan vooraf aan elk programma van wonen, zorgen, buiten- en binnen beleving en vrijetijdsbesteding. Welke faciliteiten zijn er en hoe ver is een woon/zorg project verbonden of zelfs geïntegreerd met de omgeving, de omliggende wijk?

We ontwikkelen we onszelf als stadmakers steeds weer en steeds verder. Onze 3D-omgevingsaanpak (3D-City approach), een holistische kijk op het samenleven speelt daarin een belangrijke rol.

In 2008 zette Buro Kade (toen nog MBvD-Architecten) zichzelf wereldwijd op de kaart met de ontwikkeling van het woon/zorgconcept en het ontwerp van kleinschalig wonen in huishoudens van de Hogeweyk in Weesp.
Maximaal zes cliënten wonen er samen in een huishouden wat functioneert rondom leefstijlen. Inmiddels wordt dit concept veel gekopieerd door zorginstellingen en architecten en zijn ‘kleinschalige leefgemeenschappen’ het nieuwe normaal in zorgarchitectuur. Maar helaas, of misschien wel gelukkig, bestaat er geen standaard. Al deze projecten zijn wat ons betreft zorgvuldig maatwerk.

Meer zicht op onze Zorg-Projecten?