Opening The New Block: clubhuis en living lab voor klimaat, duurzaamheid en circulariteit

Afgelopen vrijdag 17 september 2021 was het zo ver: The New Block is geopend! Wethouder Rik Thijs van de gemeente Eindhoven en directeur duurzaamheid Lars van der Meulen van VolkerWessels openden samen met Kirsti Pol het clubhuis én living lab voor klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Een waardevol startpunt voor het makers district en ook het nieuwe brandpunt van de ontwikkeling van de laatste fase van Strijp-S in de voormalige installatie- en opslagbunker van Philips. 
Met optredens van Tigre Blanco & DJ Sookie een ontspannen en informele avond waar we met een heel goed gevoel op terugkijken. De eerste stap is gezet in het nieuwe stad-maken. The New Block is een plek om te ontmoeten, verbinden, ketens te sluiten, te experimenteren en oefenen maar ook om al het moois en goeds wat we samen teweeg gaan brengen te vieren. 
Het eerstvolgende event in en om The New Block is het Klimaatfestival van Klimaatnetwerk040 op 8 en 9 oktober. Daarna volgt de Dutch Design Week van 16-24 oktober met o.a. expo en activiteiten van de Embassy of Circular and Biobased Building.

Circulaire bouweconomie
In de The New Block werken bedrijven uit de bouw, kennisinstellingen, overheden en koepelorganisaties, ontwerpers en architecten zij aan zij om hun gezamenlijke ambities op het gebied van duurzaamheid en meer specifiek in de circulaire bouweconomie te verwezenlijken. Dat doen zij door het bieden van een inhoudelijk programma voor professionals, maar ook door te experimenteren met nieuwe bouwmethoden en materialen en het organiseren van themabijeenkomsten. Ook wordt er dagelijks gewerkt en kun je altijd terecht voor een kop koffie!

Urgenties
Duurzaamheid, klimaat en de circulaire economie staan hoog op de agenda van de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en de kenniswereld. En de ambities zijn torenhoog. Geen wonder: ecologische, economische en sociale uitdagingen dwingen ons tot ingrijpende aanpassingen. De klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder, de grondstoffen steeds schaarser en een verouderde (fossiele) energievoorziening maken dat op alle niveaus en met elkaar in de hele keten actie nodig is.

De komende jaren moeten vele woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staan we voor de opgave om dit duurzaam en energieneutraal te doen, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. Maar ook om te zorgen voor gezonde en leefbare steden. COVID heeft ons ook laten zien dat de samenleving voorgoed veranderd is en ook om nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling vraagt.

Innovaties
Gezamenlijk gaan de partners van The New Block aan de slag met circulair en biobased bouwen. Er wordt tegelijk gezocht naar nieuwe methoden om circulair bouwen betaalbaar en financierbaar te maken en om wet- en regelgeving stevig onder de loep te nemen. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad en aan gezonde en leefbare steden.

 
Buro Kade
FACTS
  • Opdrachtgever: Park Strijp Beheer BV, VolkerWessels, Stam + de Koning en gemeente Eindhoven
  • Locatie: Strijp S
  • Organisatie en projectleiding: Kirsti Pol
  • Realisatie: Conceptenbouwers, Buro Kade, Bygg Architecture&Design, Yellow Sunshine, Ithaca en Stories
Opening The New Block Strijp S
Wethouder Rik Thijs van de gemeente Eindhoven en directeur duurzaamheid Lars van der Meulen van VolkerWessels openden samen met Kirsti Pol het clubhuis én living lab voor klimaat, duurzaamheid en circulariteit.
Opening The New Block Strijp S
NIEUWS: opening The New Block Strijp S
Meer weten over circulair
Bel 073 - 65 87 070 of mail naar post@burokade.nl