01
Biobased Boschveld Project Biobased Boschveld
Biobased Boschveld

Biobased Boschveld, een Biobased concept voor een doorsnee woning.

We ontwikkelen een duurzame, circulaire en biobased woning als alternatief voor een sociale rijwoning. Met dezelfde bouwkundige kwaliteit en uitstraling. Wonen zonder impact. Het doel van dit project is om sociale huurwoningen te ontwikkelen en te realiseren die CO2-negatief zijn. Het is onze ambitie om de vier grondgebonden woningen in vlek 21 daarom biobased te gaan realiseren.  
Hierbij kunnen de volgende (sub)doelen worden benoemd:
-           Gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen;
-           Circulair geconstrueerd en gebouwd;
-           Energieneutraal of zelfs leverend;
-           Minimale stikstof uitstoot;
-           Passend binnen de TNS-regels (gezonde materialen).

Daarnaast is het van belang dat dit wordt gezien als een project en niet als een eenmalig pilot. De doelstellingen moet behaald worden binnen het reguliere ontwikkel- en realisatietraject. Zodoende bereiken we sneller een “nieuw normaal”. De opgedane ervaringen en kennis moeten daarna (en het liefst gelijktijdig) een brede toepassing gaan vinden waardoor opschaling mogelijk is. Een secundaire doelstelling is dan ook het borgen van de continuïteit van dit thema.

Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever: Brabant wonen
  • Engineering: BIMWYSE
  • Onderzoek: TNO
  • Constructie: Archimedes Bouwadvies
  • Installatieconcept: Bouwnext
Biobased Boschveld
Biobased conceptwoning
Biobased Boschveld
Biobased materialen
Biobased Boschveld
Biobased materialen
Biobased Boschveld
Biobased materialen
Biobased Boschveld
Biobased materialen
Biobased Boschveld
Biobased conceptwoning
Meer weten over Biobased
Bel 073 - 65 87 070 of mail naar post@burokade.nl