01
Duurzaamheidsmonitor Project Duurzaamheidsmonitor
Duurzaamheidsmonitor
BIMWYSE en Buro Kade werken samen aan een ambitiemonitor om de duurzaamheids-uitgangpunten van Het Nieuwe Normaal te kunnen visualiseren. Door de ambities van een opdrachtgever én de uitgangspunten van de ontwerp- en bouwfases in een ‘gebouwroos’ zichtbaar te maken kan een integrale blik op de duurzaamheidsparagraaf tijdens het bouwproces worden gemonitord.

Download het gehele persbericht: Duurzaamheidsmonitor HNN

Wil je meer informatie over of ook werken met de duurzaamheidsmonitor volgens HNN?
 
Michael Bol (architect/ eigenaar Buro Kade) michael@burokade.nl 06-29032400
Tiny van Menzel (directeur/ eigenaar BIMWYSE) tiny@bimwyse.com 06-30514678
 
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever: Buro Kade
  • Ontwikkelaar: BIMWYSE
  • Partners: Cirkelstad
  • Deelnemers BACB
Circulair bouwen vraagt een integrale manier van kijken naar duurzaamheid in het ontwerpen en realiseren van onze gebouwde omgeving en is daarmee een opgave van de gehele bouwketen. Om die eenduidige taal ook inzichtelijk te maken ontwikkelden BIMWYSE en Buro Kade een datatool en proces die de gedragen uitgangspunten en ambities in alle fases van het bouwproces monitort en vooral visualiseert. Voorlopig noemen we dat een ‘gebouwroos’. Nederland heeft een forse taakstelling ondanks recente politieke ontwikkelingen: een volledig klimaat neutrale en circulaire economie in 2050. Om deze ambitie binnen de bouwsector te bereiken, is versnelling nodig. Cirkelstad brengt die versnelling door een eenduidige taal te creëren op het gebied van circulair bouwen en aan te tonen wat er al mogelijk is: Het Nieuwe Normaal. Eind 2023 presenteert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal als een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Deze norm draagt bij aan een wereld zonder afval en zonder uitval. Die nieuwe norm wordt bepaald op basis van praktijkprojecten, met projectevaluaties. Met Het Nieuwe Normaal laten zij zien dat circulariteit haalbaar is voor de bouwsector. Circulair bouwen vraagt een integrale manier van kijken naar duurzaamheid in het ontwerpen en realiseren van onze gebouwde omgeving en is daarmee een opgave van de gehele bouwketen. Om die eenduidige taal ook inzichtelijk te maken ontwikkelden BIMWYSE en Buro Kade een datatool en proces die de gedragen uitgangspunten en ambities in alle fases van het bouwproces monitort en vooral visualiseert. Voorlopig noemen we dat een ‘gebouwroos’.
Duurzaamheidsmonitor
Screendump tool 'Duurzaamheidsmonitor HNN'
Duurzaamheidsmonitor
Selectie van geselecteerde indicatoren
Het doel van deze tool is om vanaf de start van elke opgave de opdrachtgever op eenvoudige wijze de ambitie voor een project vast te laten stellen in een duurzaamheidsprofiel met de vier clusters en de 17 indicatoren die Het Nieuwe Normaal vormen. De opdrachtgever vult daarvoor een eenvoudige enquête in die vertaald wordt in een basis-dataset, om deze gedurende het ontwikkelproces van het project te kunnen blijven monitoren. Daarmee kan het team sturen op het ‘waarmaken’ van de duurzaamheidsambities. Als opdrachtgever kun je zelf bepalen waar het accent van je duurzame ambitie ligt. Denk daarbij aan accenten binnen de circulaire bouwopgave volgens Het Nieuwe Normaal zoals 'Omgang afval, 'Milieu impact & materiaalgebruik', 'Adaptief vermogen' en 'Gezonde materialen'.
In elke fase van de ontwikkeling van het gebouw kan de ambitie steeds worden gemonitord waarbij er vrijheid blijft bestaan in het ontwikkelen van het project. Voortschrijdend inzicht maakt een update van het ontwerp- en ontwikkelproces noodzakelijk waarbij de integrale visie gewaarborgd blijft. De mogelijkheden en de ontwikkelingen in de markt staan niet stil en ontwikkelen zich razendsnel, bouwprojecten zijn meestal meerjarig, dus de gemeenschappelijke ambities kunnen veranderen in de tijd.
Het Nieuwe Normaal gaat al verder dan de minimale wettelijke eisen, maar de versnelling en impact komen pas als we daar als bouwsector aan voorbijstreven. Het Nieuwe Normaal biedt die mogelijkheden, maar de opdrachtgever zal samen met de bouwketen de ambitie moeten tonen én waarmaken. BIMWYSE en Buro Kade werken door aan de ontwikkeling van de tool, waarmee in de toekomst mogelijk op projectniveau een vergelijk kunnen gemaakt kan worden tussen gescoorde basisambities. Ook durven we al te dromen over een integraal duurzaamheidslabel op basis van deze monitor.
Duurzaamheidsmonitor
4 hoofdthema's en 17 indicatoren zijn verwerkt in de tool.
Duurzaamheidsmonitor
Waarmaken duurzaamheidsambitie tijdens hele ontwikkel- en bouwproces