01
Productielokatie Haamstede Project Productielokatie Haamstede
Productielokatie Haamstede
De productielokatie Haamstede is prachtig gelegen op de kop van Schouwen op het eiland Schouwen-Duiveland. Met dit ontwerp willen we het gebouw als het ware op laten gaan in het duingebied, het ontwerp wil het gebouw zoveel mogelijk inpassen bij dit duinlandschap (Natura 2000), en tegelijkertijd een eenvoudig, functioneel gebouw creëren dat aansluit bij de vormgeving van het bestaande gebouw, en het natuurgebied. Door het landschap letterlijk door te laten lopen op het dak, gaat het gebouw naadloos op in het duingebied. Het landschap aan de voorterrein loopt door over het dak. En onttrekt de productiegebouwen aan het zicht vanuit het wandelpad. Het landschap vouwt zich letterlijk over elke sectie van het proces, hierdoor word loze ruimte onder het daklandschap voorkomen en ontstaat een bijzondere oplopende dakvorm. In de kopgevels worden de wanden afgewerkt met een lamellengevel, hierdoor is het mogelijk om waar nodig daglicht- en ventilatieopeningen toe te voegen. Functionele afmetingen van het gebouw zijn bepalend voor het ontwerp.  Hierdoor ontstaat de combinatie van een ‘in het oog spingend object’ en een goede inpassing in het landschap waarbij het gebouw aansluit bij de natuurwaarden van het (recreatieve) duingebied. 
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever: Evides Drinkwater
Productielokatie Haamstede
situatie
Productielokatie Haamstede
Onthardingsgebouw