Resultaten met #toekomstnu


#TOEKOMSTNU 3: Circular Architecture/ Materialenpaspoorten 15.00-16.30 uur Dat het van belang is om vast te leggen welke materialen, en dus waardevolle grondstoffen, er ‘opgeslagen’ zijn in onze bestaande en nieuwe gebouwen is evident. Maar wat is de rol van de architect/ ontwerper? En wat heeft de architect/ ontwerper dan nodig én ook te bieden?  We hebben een uitdagend online-programma over ‘de bomen, het bos’ van de materialenpaspoorten samengesteld. Met een inleiding van Hans Hammink (ArchitektenCie.) en in onze live-studio gaan gastsprekers Michel Baars (New Horizon Urban Mining/ Material Balance) en Thomas Rau (Madaster) aan de gesprekstafel met Michael Bol (Buro Kade) in gesprek over bovenstaande thematiek en de kritische noten die erover te kraken zijn. 
#futurenow, #toekomstnu, #futureofarchitecture, #BNA, #UrbanMiningCollective, #NewHorizon, #Madaster
#TOEKOMSTNU 2: Energie Galore in de Diezedelta!!! 12.30-14.00 uur Een jaar geleden kondigden we het onderzoek De Mengfabriek geeft Energie aan. Een onderzoek naar een innovatief experiment rondom een mogelijke energietransitie met vragen als: ‘Kunnen we in de circulaire herbestemmingsopgave van het rijksmonument De Mengfabriek op de Tramkade in Den Bosch de principes van thermochemische opslag toepassen, gebruik makend van de in het gebied aanwezige en beeldbepalende silo’s? En zo ja, hoe dan?  Hoe kan de directe omgeving ervan profiteren? En hoe verbinden we ontwerpers, wetenschappers, studenten en burgers aan deze opgave?’ We hebben een gevarieerd online-programma samengesteld met bijzondere gasten als ‘Brabant geeft energie’ voorzitter Anne-Marie Rakhorst, wethouder Mike van der Geld, kunstenaar Matthijs Bosman en het expertteam bestaande uit TNO, Bouwnext, Alba Concepts en initiatiefnemer Buro Kade. Samen met hen presenteren we de resultaten van het onderzoek, kijken we terug én blikken alvast vooruit.
#futurenow, #toekomstnu, #futureofenergy, #mengfabriek, #Diezedelta
#TOEKOMSTNU 1: Visualisaties van de toekomst 10.30-11.30 uur. Ine Gevers, Artistic Director Niet Normaal INT Foundation en Imke Ruigrok, curator van de tentoonstelling Re-Nature in 2021 nemen je mee in hun visie op de thematiek van Re-Nature. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar we kunnen ons de toekomst wel proberen voor te stellen. Zo’n blik in de toekomst vond eind oktober 2020 in Den Bosch plaats met de succesvolle interactieve virtuele experience over cyborgs, data en artificial intelligence: (IM)POSSIBLE BODIES. Voor het festival van 2021 draagt Niet Normaal INT Foundation het stokje over aan Stichting Future Of Work (FOW). FOW zoekt de verbinding tussen kunstzinnige verbeeldingen van onze toekomst met de (beroeps)praktijk van overmorgen. Met name de rol die werk speelt in de samenleving en hoe we in de toekomst met werk om zullen gaan.
#futurenow, #toekomstnu, #futureofwork