01
Over-Groeien Project Over-Groeien
Over-Groeien
In het hart van de mengfabriek is de eerste ‘Green Splash’ tegen de muur geslagen. Dit is het startschot voor de vergroening van dit gebied. Vanuit de groene bol groeien de eerste klimplanten langs de historische staalconstructie. Na verloop van tijd zal het groen de staalconstructie van de monumentale mengfabriek overgroeien. En een iconische uitstraling geven aan de toekomstige herontwikkeling van de Tramkade.

De ‘Green Splash’ werd door landschapsstudio New Grounds gelanceerd tijdens de tentoonstelling RENATURE. De tentoonstelling is nog te zien tot 31 oktober op de Tramkade. Op dit moment werkt New Grounds samen met Buro Kade aan het schetsontwerp voor de vergroening van de Tramkade. Michael Bol, architect bij Buro Kade en initiatiefnemer van de Mengfabriek, geeft aan: “We weten dat de Tramkade in de toekomst gaat veranderen en dat niet alles zo zal blijven. Belangrijk voor de identiteit van het gebied is daarom dat we nu op thema’s als erfgoed, energie en groen een aantal randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkeling formuleren. En tevens deze al in de praktijk uitvoeren om te laten zien hoe waardevol deze thema’s voor de identiteit van dit gebied zijn”.

New Grounds - Boj van den Berg
Buro Kade - Michael Bol
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Samenwerking: New Grounds - Boj van den Berg
  • Locatie: Tramkade
  • Status: Initiatieffase
  • Aanleiding: Evenement Re/Nature
Over-Groeien
De ‘Green Splash’ werd door landschapsstudio New Grounds gelanceerd tijdens de tentoonstelling RENATURE.
Landschap op hoogte: Vanwege de vervuilde grond in het gebied is het nu niet mogelijk om de bodem te bewerken. Daarvoor is eerst een sanering nodig. Volgens het ontwerpteam biedt de staalconstructie de kans om, vooraf aan herontwikkeling van de Tramkade, een landschap op hoogte te laten groeien. Het landschap verbindt de monumentale gebouwen en de silo’s via de staalconstructie met elkaar. Het schetsontwerp presenteert straks een iconische groenstructuur en het eerste dakpark in het gebied. En is een belangrijke aanzet voor een rijk stedelijk ecosysteem op deze plek.
Over-Groeien
The Green Splash is de eerste klap voor vergroening van de staalconstructie die dwars door het gebied loopt. Bij de herontwikkeling van dit gebied is het doel dat deze begroeide staalconstructie de iconische groenstructuur van de wijk wordt.
Over-Groeien
The Green Splash is in het midden van het terrein geïnstalleerd en beplant met klimplanten. Deze planten banen zich tijdens de tentoonstelling RE_NATURE al een eerste weg langs de staalconstructie.
Meer weten over circulair
Bel 073 - 65 87 070 of mail naar post@burokade.nl