01
Productielokatie Ouddorp Project Productielokatie Ouddorp
Productielokatie Ouddorp
De productielokatie Ouddorp is prachtig gelegen in de Middel- en Oostduinen op het eiland Goeree-Overflakkee. Het kalkrijke duingebied van de kop van Goeree bestaat uit vier deelgebieden die onder andere de botanisch meest soortenrijke vroongronden in ons land, een vorm van het habitattype grijze duinen, herbergen. Met dit ontwerp willen we het gebouw op laten gaan in het duingebied, het ontwerp wil het gebouw zoveel mogelijk inpassen bij dit duinlandschap (Natura 2000), en tegelijkertijd een eenvoudig, functioneel gebouw creëren dat aansluit bij de vormgeving van het bestaande gebouw, de omwonenden en het wandelgebied. Aan het gebouw worden verschillende voorzieningen voor natuurinclusief bouwen toegepast. Door het landschap letterlijk door te laten lopen op het dak, gaat het gebouw naadloos op in het duingebied. De curve van het dak sluit aan bij de ronde daken van het bestaande gebouw. 
Buro Kade
PROJECT FACTS
  • Opdrachtgever: Evides Drinkwater
  • Ingenieursbureau: Witteveen + Bos
Productielokatie Ouddorp
Productielokatie Ouddorp
landschappelijke inpassing in de duinen
Productielokatie Ouddorp
Het duinlandschap loopt door over het gebouw
Productielokatie Ouddorp
Functionele gevel voorzien van PV-Panelen
Productielokatie Ouddorp
BIM engineering van techniek en Bouwkunde